Att söka psykoterapi

 

20160814_152155

Det kan vara ett stort och svårt steg att söka hjälp för hur man mår psykiskt. Som del i min psykologutbildning har jag själv gått i psykoterapi och trots att det ingick i min utbildning tyckte jag att det var svårt att våga göra det. Jag tror att flertalet människor kan ha nytta av psykologisk behandling under någon fas i livet, även om det först kan ta emot att söka hjälp.

 

När kan det vara läge att söka  psykoterapi?

 • Om du känner ett behov av att prata med någon utomstående om dina innersta tankar och du vet att den personen har tystnadsplikt, kan det vara en stor lättnad att få göra det.
 • Du kanske kämpar med tunga tankar som gör att du har svårt att koncentrera dig eller slappna av.
 • Om du känner dig nedstämd och inte längre har lust att göra det som du tidigare har tyckt om att göra.
 • Du kanske känner dig stressad ofta vilket påverkar din livskvalité, och kanske stressen gör att du har fått sömnsvårigheter.
 • Om du nyligen har, eller håller på, att gå igenom en stor livsförändring som du upplever att du behöver hjälp med att bearbeta.
 • Du kanske har mycket oro för saker omkring dig och upplever att du inte lever det liv som du skulle vilja leva, på grund av oron som hindrar dig eller svåra minnen som ofta kommer tillbaka till dig.

 

Kan jag bli hjälpt av psykoterapi?

 • Att bli hjälpt i en terapi kan innebära olika saker för olika människor. Många personer som jag har behandlat har sagt att de har fått lättare att hantera svåra känslor och tankar och att dessa inte längre blir ett hinder för dem.
 • Att bli hjälpt är inte att ta bort alla symtom, så som jag ser det. Istället är det att kunna hitta sätt att leva ett liv som man upplever som meningsfullt och att utöka sina förmågor att hantera svårigheter. Det är också att lära sig att ta vara på sina egna resurser.

 

Hur går det till att gå i psykoterapi?

 • En terapi kan se väldigt olika ut beroende på vem du träffar och vilka svårigheter och önskemål du har.
 • Det finns flera inriktningar av terapier, bland annat KBT (Kognitiv beteendeterapi), psykodynamisk terapi, hypnosterapi, familjeterapi, interpersonell terapi och existentiell terapi.
 • Vanligtvis träffas man under ca 40-60 min och samtalar. I vissa terapier gör man övningar som kan fördjupa samtalet eller för att man ska få pröva nya förhållningssätt, exempelvis rollspel, avslappnings- och mentaliseringsövningar. Det är vanligt att ha samtal en gång per vecka i en inledningsfas. Ibland börjar man med två gånger per vecka. En terapi kan vara kort och intensiv (den kan exempelvis pågå i tre timmar vid ett behandlingstillfälle, som vid behandling av specifik fobi) och den kan också pågå under flera år.

Boka tid för en konsultation

Jag har inte några avtal med landstinget och kan inte ta emot besök mot högkostnadskort. Mer information och kostnader för terapi finns på min bokningssida.

Boka_tid_Vit

Annonser