Om Geomira

Hur hanteras personuppgifter?

Som verksam psykolog är jag enligt lag skyldig att föra journal. Det innebär att jag efter varje samtal skriver en anteckning med relevant information för att individen ska få en god och säker vård. Där ska finnas namn, personnummer och kontaktuppgifter. Där framgår också vad fokuset är för kontakten och vilka åtgärder som görs, samt vid behov ska även riskbedömningar dokumenteras. Det system jag använder heter Terapijournal, mer information kan du läsa på terapijournal.se. Journalsystemet finns endast på min egen dator och informationen är krypterad. Journalen är inte lagrad på internet, så ingen annan person eller vårdgivare kan komma åt innehållet. Du har själv rätt att begära ut din journal.

Utöver journalföringen har jag också ett bokningssytem via Boka Direkt, bokadirekt.se, som är en hjälp vid bokning och betalning av terapisamtal. Tack vare detta system kan du när du bokar en tid få en bekräftelse på mail samt ett påminnelse-sms 24 timmar innan avtalad tid. Du har även lättare att avboka och boka ny tid på detta sätt. Det är du själv som lägger in uppgifterna vid bokningen om vi inte kommer överens om något annat. Om du vill att dessa uppgifter ska tas bort kan du enklast skicka ett mail eller ringa mig. Jag går även regelbundet igenom och tar bort kunduppgifter för klienter som inte längre är aktiva hos mig.

Lagen GDPR – General Data Protection Regulation – har inte inneburit någon förändring i mitt arbetssätt. Jag är utifrån mitt yrke som psykolog redan inskolad i vikten av att vara mycket noggrann i hanteringen av personuppgifter och jag har en sekress som innebär att jag inte får berätta för någon om vem eller vad som sägs under terapisamtalen. Men tack vare GDPR har jag utöver muntlig information i samtal med klienter också lagt till denna skriftliga informationstext här på hemsidan.

Företagsinformation

Jag har gått över från enskilt firma till att bli delägare i företaget Geomira Mätkonsult AB som har två inriktningar, psykologisk behandling och teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik. Min inriktning är inom psykologisk behandling då jag är verksam psykolog.

Organisationsnummer: 559096-5983

VAT-nr: SE559096598301

geomira-till-marias-hemsida

 

 

 

 

 

Annonser