Handledning

Handledning i psykoterapeutiskt arbete

Jag erbjuder handledning i kliniskt behandlingsarbete utifrån Kognitiv beteendeterapi, både individuellt och i grupp. Som handledare arbetar jag för att alla ska känna sig trygga i att komma med problem och att vi tillsammans kan fundera på sätt att gå vidare. Det bygger på förtroende och tillit. Jag arbetar aktivt för att den eller de personer jag handleder ska våga öppna sig och känna att de har mitt förtroende.

Det finns många sätt att arbeta terapeutiskt på och vi har alla olika terapeutisk stil. Kanske inte alla vägar bär till Rom men många gör det. Ibland kommer vi bara en bit på den väg vi hade planerat tillsammans med klienten/patienten. Samtidigt som jag lär ut att arbeta utifrån KBT, vill jag också lära mig på vilket sätt varje behandlare känner sig bekväm med att arbeta. Om jag inte förstår det blir det svårt för mig att ge en anpassad vägledning. Mitt mål är att stärka den egna tilliten till de resurser som varje behandlare besitter och väcka nyfikenhet inför de svårigheter som kan uppstå.

 

Annonser