Terapeutisk metod

Stege

Min terapeutiska metod varierar beroende på vem jag har framför mig. Om du söker min hjälp för ett specifikt problem så kommer jag också vara specifik i hur du kan arbeta med detta. Om du är osäker på vad du egentligen vill ha hjälp med kommer vi att vara mer utforskande.

Terapin börjar förstås redan vid första mötet, förändring kan ske på många plan, både aktivt genom förändrade beteenden eller genom nya insikter.

Förändringen sker även ofta på ett omedvetet plan, uttrycket att ”sova på saken” är ett exempel på detta. Du vaknar på morgonen och du har fått en ny insikt.

Sedan kan det vara långt mellan tanke och handling. Du kanske vet vad du ”borde” eller ”vill” göra men du kan inte motivera dig till att göra det. Då är det värdefullt att få hjälp i att både utforska motivation och motiv, men också att skapa en grund för hur du ska nå dit, vilka steg är rimliga att ta. Är det du som vill göra den här förändringen, eller är det någon annan som driver dig till det? Det kan vi utforska tillsammans.

Min grundmetod är KBT – Kognitiv beteendeterapi, som är en målfokuserad metod med konkreta strategier. Det är en metod som bygger på att gradvis ta steg mot den förändring som du vill uppnå. Jag ber dig inte att stå längst ner i trappan och hoppa upp till högsta steget.

Jag använder mig även av hypnosbaserade strategier som innebär att gå in mer i sin egen värld bortom yttre stimulans om vad som händer utanför, där tidigare minnen, kreativitet och inre intryck blir mer påtagliga, vanligvis i ett avslappnat tillstånd.

Men basen i mitt arbetssätt är ändå inte specifika metoder utan det är att se dig, hela du. Att du är en individ med unika förutsättningar och behov. Det finns ingen manual för hur jag bemöter dig. Jag anspassar min metod utifrån dig, både det du säger till mig rakt ut och det du visar mig med ditt kroppspråk. Även i det du inte säger men som jag uppfattar mellan raderna. Det jag ser att du behöver, även om du inte säger det till mig, det kommer jag att prata med dig om. Jag har inte någon dold agenda. Om du upplever att jag inte är lyhörd för vad du behöver så välkomnar jag dig att berätta om det. På så sätt kan vi komma över hinder som kan skapas mellan oss när man inte är uppriktig med varandra. Det vi pratar om stannar i rummet och jag finns där för dig och utgår ifrån det du behöver.

Annonser